Couet & Associés

Afbeelding

Couet & Associés is al 15 jaar actief op het gebied van vastgoedbeheer en stelt al zijn expertise ten dienste van zijn cliënten. Professionaliteit, familiale sfeer en nabijheid zijn onze voornaamste kwaliteiten.

+32(0)2/354.45.23
2021 Couet.be - Alle rechten voorbehouden
De functies van een vastgoedbeheerder in België

De functies van een vastgoedbeheerder in België

Vastgoedbeheerder in België: zijn rollen en functies

Als een echte dirigent binnen een mede-eigendom, zorgt de beheerder ervoor dat er harmonie heerst tussen de bewoners van een gebouw of woning. Ontdek hier alles wat u moet weten over de vastgoedbeheerder in België.

Wat is een syndicus in België?

De syndicus van de mede-eigendom wordt gedefinieerd als een natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer van de mede-eigendom (administratie, financiën, huur, gemeenschappelijke activiteiten, enz.) Het syndic de copropriété of syndic immobilier in België is ook de wettelijke vertegenwoordiger van de mede-eigendom. Zijn aanwezigheid in een woon- of bedrijfsgebouw is derhalve verplicht.

De syndicus wordt tijdens een algemene vergadering gekozen door de raad van de mede-eigendom. Elk jaar roept de syndicus alle mede-eigenaars bijeen voor een algemene vergadering. Er kunnen echter ook in de loop van het jaar buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden. De aangestelde wordt gefactureerd naar gelang van zijn uren of taken. Als mede-eigenaars hebt u het recht ideeën voor honoraria voor te stellen, rekening houdend met de door de professional toegepaste tarieven.

Wat zijn de rollen van een vastgoedbeheerder?

Hij is een organisator, een bemiddelaar en een manager. Daartoe neemt hij of zij verschillende rollen op zich. Zijn belangrijkste taken zijn :

  • Zorg dragen voorde administratie: hij zorgt voor het beheer van alle papieren in verband met de mede-eigendom: inschrijving, contract, mede-eigendom huurovereenkomst, verzekering, onderhoudscontract, enz. Hij bewaart alle administratieve documenten die voor u van nut kunnen zijn (facturen, getuigschriften, enz.).
  • Financieelbeheervan de mede-eigendom: zij int de huurgelden, beheert de voorlopige begroting, de individuele rekeningen en afrekeningen en de verschillende lasten die ten laste van de mede-eigenaars vallen. Hij int het geld als dat nodig is. Hij beheert ook de bankrekening van de condominium vereniging.
  • Technisch beheer van het gebouw: hij zorgt voor het schoonhouden van het gebouw. Hij beheert ook alle gemeenschappelijke delen van uw condominium (onderhoud, instandhouding, enz.). In geval van een probleem kan hij/zij verantwoordelijk zijn voor het inschakelen van de storingsdienst of de onderhoudsdienst. Op die manier zorgt hij ervoor dat alle werkzaamheden in het gebouw worden gecontroleerd.
  • Het beheer van de mede-eigendominhet algemeen: de syndicus zorgt voor harmonie en rust in de samenwoning. In geval van buurtproblemen of klachten kunt u zich wenden tot de vastgoedbeheerder om een oplossing te vinden.