Couet & Associés

Afbeelding

Couet & Associés is al 15 jaar actief op het gebied van vastgoedbeheer en stelt al zijn expertise ten dienste van zijn cliënten. Professionaliteit, familiale sfeer en nabijheid zijn onze voornaamste kwaliteiten.

+32(0)2/354.45.23
2021 Couet.be - Alle rechten voorbehouden

De baan

Onze werknemers zijn gepassioneerd over dit werk. Dit is de conditio sine qua non om het te kunnen beoefenen. Het is een veelzijdig beroep:

  • De wet, en vooral de wet van mede-eigendom.
  • Boekhouding volgens de opgelegde normen.
  • Bouwtechnieken.

Naast deze drie pijlers moet de gevolmachtigde idealiter een goede communicator zijn, zowel in termen van luisteren als van informatie verspreiden. Hij of zij moet gestructureerd zijn, gevoel voor synthese hebben en zijn of haar werk en agenda kunnen organiseren naar gelang van de prioriteiten van het moment. Zij zijn toegewijd van aard en genieten bovenal van menselijk contact.

Wij hebben het geluk dat wij in ons bedrijf werknemers hebben die gespecialiseerd zijn op bepaalde gebieden, maar die ook alle kwaliteiten bezitten die nodig zijn om goed werk te leveren.

 

De dienst

De reikwijdte van onze opdracht wordt in hoofdzaak bepaald door de wet op de mede-eigendom. Zij is voornamelijk gericht op de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het bijhouden van de rekeningen.

Ons beroep als makelaar is onderworpen aan een ethische code. Dit wordt opgezet door het IPI (Institut des Professionnels de l'Immobilier) dat ook een toezichthoudende rol vervult.

 

Twee mensen schudden elkaar de hand na het sluiten van een overeenkomst

 

Hoe worden de mede-eigendommen beheerd bij Couet & associés?

Een condominium wordt beheerd door een manager. Dit is uw contactpersoon. U kunt met al uw vragen bij hem terecht, of ze nu van juridische, technische of boekhoudkundige aard zijn. Indien de mede-eigenaar specifieke boekhoudkundige vragen heeft, zal hij rechtstreeks in contact worden gebracht met de boekhouder, zodat hij deze kan opvolgen.

Uw manager is bij voorkeur per telefoon of e-mail bereikbaar, waarbij de laatste het voordeel heeft dat u later kunt antwoorden.
Hoewel ons werk goed georganiseerd is, onderbreken gebeurtenissen vaak ons schema.

De beheerder wordt bijgestaan door een of meer medewerkers. Zij helpen de managers bij administratieve taken en zijn altijd op kantoor aanwezig, in tegenstelling tot de managers die naar de locatie reizen. Deze assistenten zijn vaak betrokken bij het aanvragen van offertes, het opstellen van agenda's, het plegen van storingsoproepen, enz. Zij volgen de geschiedenis van de verschillende condominiums op de voet en kunnen de meeste problemen oplossen.

 

Filosofie en prijsstelling

Het belangrijkste kenmerk van Couet & Associés is de aanpassing aan de mede-eigendom. Wij zijn echte kameleons. Als uw gebouw werkt met kwartaal- of jaarrekeningen, zullen wij ons daarbij aansluiten, al naar gelang uw voorkeur. Wat leveranciers betreft, hebben wij niet de ambitie om een winnend team te veranderen! Alleen als u de handel wilt veranderen, bieden wij u een oplossing uit ons assortiment van vertrouwde leveranciers.

Ook qua prijsstelling passen we ons aan. Wij kunnen u 2 soorten pakketten aanbieden. "Essentieel" en "Prestige".

De "Essential"-prijsstelling stelt ons in staat de kosten voor zowel de mede-eigendom als het syndicaat tot een minimum te beperken. Voor een vaste prijs verlenen wij de juridische dienst die duidelijk in het burgerlijk wetboek is omschreven. Wij houden de boekhouding bij, de algemene vergadering en voeren de besluiten uit.

Alles wat reizen en opvolging van bepaalde dossiers vereist, wordt extra aangerekend.

Deze prijsregeling is bijzonder geschikt voor kleinere mede-eigendommen en waar enkele mede-eigenaars echt betrokken zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Het is een echte "win-win" voor de mede-eigendom en voor de syndicus.

De andere aangeboden optie is het "Prestige" pakket. In deze versie zijn veel van de "extra" diensten inbegrepen in de maandelijkse prijs.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een offerte aangepast aan uw behoeften.

 

Couet voordelen

Kadercontract:

Naast de kwaliteit van onze dienstverlening, die onze topprioriteit is, hebben wij nog andere voordelen. De hoeveelheid onroerend goed die wij realiseren, blijft niet onopgemerkt bij de leveranciers. Op verschillende gebieden proberen wij van dit potentieel gebruik te maken en systematisch kadercontracten af te sluiten.

Deze kadercontracten hebben 2 voordelen:

De prijs die met een leverancier wordt bedongen, zal waarschijnlijk een van de laagste zijn die een gevolmachtigde kan krijgen.
Het financiële voordeel wordt uiteraard volledig doorgegeven aan de condominium. De syndicus aanvaardt geen commissie.

De verleende dienst zal van hoge kwaliteit zijn. De bedrijven die besluiten voor onze condominiums te werken, weten dat een slechte service gevolgen kan hebben voor andere contracten. Zij geven dus de best mogelijke service.

Wij willen erop wijzen dat wij aan geen enkele onderneming gelieerd zijn en dat wij volledig onafhankelijk zijn.
Over deze kadercontracten wordt vaak opnieuw onderhandeld.

Ondernemingen weten dat zij bij de les moeten blijven, want de concurrentie blijft.

Ze zijn slechts een suggestie voor onze mede-eigenaren. Er is geen verplichting om met deze bedrijven een contract te sluiten.
Het is in de eerste plaats de algemene vergadering die bepaalt met wie zij wenst samen te werken.

De gebieden waarop wij een echt financieel voordeel bieden zijn

Energie
(gas en elektriciteit)

Liften

Verzekering

Brandblussers

Online boekhouding:

Als het om de financiën van de mede-eigendom gaat, is totale transparantie van essentieel belang.
Onze boekhoudkundige werkzaamheden worden dagelijks op een beveiligd deel van de site geplaatst. De mede-eigenaar kan op elk moment de status van zijn rekening zien.
Hij kan gemakkelijk nagaan of met zijn betalingen rekening is gehouden. Het programma biedt ook uitgebreide toegang voor de auditor. De accountant heeft werkelijk toegang tot alle rekeningen. Alle facturen worden gescand en via de interface beschikbaar gesteld. De controleur kan dus de facturen zien, maar ook de boekingen, de verrichte betalingen en de ontvangen betalingen. De controle van de rekeningen kan te allen tijde worden uitgevoerd vanaf elke plaats ter wereld met een internetverbinding.

Het is echter nog steeds mogelijk om een echte afspraak te maken bij het bureau van uw keuze om de rekeningen te laten controleren. Of het nu gaat om een accountant of een eigenaar, de boekhoudkundige documenten zijn voor iedereen op verzoek beschikbaar. Audits worden niet noodzakelijkerwijs in Waterloo uitgevoerd. Onze accountants komen naar uw kantoor indien nodig.

 

Wij zorgen voor uw vermogen als een familie man

Het doel is u alle beperkingen van het beheer van een of meer eigendommen te doen vergeten. Wij zorgen voor alles.

De overeenkomst wordt echt "op maat" van de cliënt gemaakt. Sommige cliënten willen volledig onbelast zijn,
anderen geven er de voorkeur aan te worden betrokken of geraadpleegd alvorens enig werk, hoe klein ook, wordt ondernomen.
Wij stemmen de overeenkomst af op al deze specifieke kenmerken.

Wij hanteren marktconforme prijzen die wij aanpassen aan specifieke verzoeken.

U kunt rekenen op onze deskundigheid, die wij op grotere schaal toepassen bij het beheer van mede-eigendom: juridisch, boekhoudkundig en technisch.

Responsieve service

Om voor elk probleem een oplossing te kunnen bieden, hebben wij een interne oplossing opgezet voor een veelvoorkomend probleem: kleine opdrachten.

Onze teams hadden grote moeite om een aannemer te vinden om 4 brievenbussen opnieuw te schilderen, een sleutel te repareren, een kraan in de kelder te plaatsen,
verwijder grote dingen...

Na onze verzoeken was de constatering betrekkelijk eenvoudig: de interventietijden waren extreem lang en de tarieven hoog. We moesten vaak de aannemers terugbellen die er duidelijk geen prioriteit van maakten.

Couet & Associés heeft besloten een eigen antwoord te geven: de "Conciergerie"-dienst

Vincent en Mike zijn onze polyvalente technici die met hun bestelwagens en hun gereedschap alle door Couet & Associés beheerde flatgebouwen bezoeken.
De ongemakken die we hebben gezien zijn voordelen geworden! De managers kunnen snel een beroep doen op de "Concierge" dienst tegen correcte prijzen.

Uw eigendom verkopen of verhuren met Couet & Associés

Met veel genoegen delen wij u mede dat wij, na talrijke verzoeken, besloten hebbenonze diensten uit te breiden tot verkoop en verhuur.

Uit talrijke getuigenissen blijkt dat de tussenkomst van de Syndicus bij uw transactie vertrouwen en transparantie schept. Het feit dat de syndicus ook na de verkoop of de verhuur in functie blijft, vergemakkelijkt de transactie aanzienlijk.

Deze nieuwe dienst is alleen bedoeld voor appartementen die al in een mede-eigendom zijn die door Couet & Associés wordt beheerd

Neem vóór 15 december contact met ons op en profiteer van een gratis (vrijblijvende) taxatie van uw woning.

Rechtstreeks contact via telefoon 0491 900 055 en via e-mail naar vente-location@couet.be

Onze pagina - De lijst van onze eigendommen te koop & te huur

Het hele team van Couet & Associés dankt u voor uw vertrouwen.