[rev_slider alias=”services”]

Syndicus 1
BMC 2
Privatief beheer 3
Klusjesman 4
Verkoop & Verhuur 5

Syndicus

Het beroep

Onze medewerkers zijn in hun beroep gepassioneerd. Om dit te kunnen uitoefenen volgen ze de sine qua none conditie.
Het is een beroep met verschillende facetten:

  • Het recht, vooral van de mede-eigendommen.
  • De boekhouding volgens de gestelde normen.
  • De technieken van het gebouw.

Buiten deze drie mijlpalen, moet de syndicus ook een goede woordvoerder zijn, zowel bij het luisteren als het doorgeven van informatie. Hij moet gestructureerd zijn, kunnen samenvatten, nog belangrijker zijn werk organiseren en zijn agenda volgens de prioriteiten schikken. Hij is van natuur toegewijd en houdt boven alles van het sociaal contact.

Wij hebben geluk om binnen ons bedrijf medewerkers gespecialiseerd in specifieke domeinen te hebben en tevens voorzien van alle nodige eigenschappen om een kwalitatief werk te leveren.

 

Diensten

De omvang van onze missie wordt door de wet op de mede-eigendommen gedefinieerd. Deze is vooral afgestemd op de beslissingen die tijdens de algemene vergadering en de boekhouding zijn genomen.

Ons beroep van vastgoedmakelaar wordt onderworpen aan een beroepscode. Deze wordt opgesteld door de BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) die ook een beherende functie uitoefenen.

 

Hoe worden de mede-eigendommen bij Couet & Associés beheerd?

Een mede-eigendom wordt door één beheerder beheerd. Het is uw referentiepersoon. U kunt hem al uw vragen stellen, zowel op juridisch als op technisch- of op boekhoudingvlak. Wanneer de mede-eigenaar specifieke vragen over de boekhouding heeft, zal deze persoon als vervolg meteen met de boekhouder in contact worden gebracht.

Uw beheerder is beschikbaar via telefoon of via mail, dit laatste heeft als voordeel later te kunnen antwoorden. 
Hoewel ons werk goed georganiseerd is kunnen sommige gebeurtenissen de planning onderbreken.

De beheerder wordt ondersteund door één of meerderen medewerk(st)ers. Deze assisteren de beheerders in de administratieve taken en zijn altijd aanwezig op kantoor. Deze medewerk(st)ers zijn vaak betrokken in het aanvragen van offertes, opstellen van de dagordes, oproepen voor storingen,…. Zij volgen van dichtbij de historiek van de verschillende mede-eigendommen en zijn in staat om de meeste problemen op te lossen.

 

Filosofie en prijsstelling

De voornaamste eigenschap van Couet & Vennoten is om zich te adapteren aan de mede-eigendom. Wij zijn echte kameleons. Uw gebouw fungeert met trimestriële of jaarlijkse afrekeningen, wij zullen navolgen volgens jullie voorkeuren. Op vlak van de leveranciers, hebben wij geen enkele ambitie om een winnend team te veranderen! Alleen als jullie de voorkeur hebben om een leverancier te veranderen, zullen wij u een oplossing bieden van betrouwbare firma’s.

Voor de prijsstellingen passen wij ons ook aan. Wij kunnen u 2 types van formules voorstellen, « Essential» en « Prestige».

De prijs ‘Essentiel’ laat toe om zich te houden aan het strikt minimum zowel voor de mede-eigendom als syndicus. Voor een bepaalt vast bedrag zullen wij u de legale service bieden bepaalt door het wetboek. Wij doen de boekhouding, houden de algemene vergadering en voeren de beslissingen uit.

Alles dat verplaatsing vraagt en speciale opvolging van dossiers zullen als extra worden gefactureerd.

Deze prijs bevalt meestal kleinere mede-eigendommen en deze waar sommige mede-eigenaars zich betrekken om de kosten te beperken. 
Het is een echte « win-win » voor de mede-eigendom en de syndicus.

De andere voorgestelde optie is de formule « Prestige ». Zoals zijn naam aangeeft zijn er geen supplementen en de syndicus telt dus zijn verplaatsingen en bijkomende prestaties buiten het legale kader niet meer. De maandelijkse basis ligt hoger maar geeft een significant voordeel en onthoud u van onaangename verrassingen. 
Uw jaarlijks budget « syndicus » is op voorhand bekend.

 

Voordelen Couet & Associés

Kader contract:

Buiten de kwaliteit van onze service die ons absolute prioriteit is, hebben wij andere voordelen. Het volume gebouwen in onze portefeuille blijft niet onopgemerkt bij de leveranciers. In verschillende domeinen trachten wij om dit potentieel tot zijn recht te laten komen en negotiëren systematisch kadercontracten.

Deze kadercontracten bieden 2 voordelen:

De genegotieerde prijs met een leverancier zal waarschijnlijk een van de meest competitieve zijn.
Het financiële voordeel zal integraal terug gevorderd worden ten voordele van de mede-eigendom. De syndicus accepteert geen enkele commissie.

De gegeven service zal kwalitatief zijn. De aannemers die besluiten te werken voor onze mede-eigendommen weten dat een slechte service een weerslag kan zijn op andere contracten. Zij geven dus het beste van zichzelf.

Wij trekken jullie aandacht op het feit dat wij met geen firma´s verbonden zijn en bevestigen onze totale onafhankelijkheid.

Deze kadercontracten zijn regelmatig heronderhandeld.

De firma’s weten dat ze steeds op het beste niveau moeten blijven werken want concurrentie blijft altijd bestaan.

Zij zijn tevens maar een suggestie voor onze mede-eigenaars. Er is geen enkele verplichting om te contracteren met deze bedrijven.

Het is bovendien de algemene vergadering die bepaalt met wie zij willen werken.

De domeinen waar wij echte financiële voordelen bieden zijn:

  • Energie (gas en elektriciteit)
  • Lift
  • Verzekering
  • Brandblussers

Online boekhouding:

Betreffende de financiën van de mede-eigendommen is complete transparantie noodzakelijk.

Onze boekhouding word dagelijks online gezet op een beveiligd deel van de site. De mede-eigenaar kan op elk moment zijn situatie raadplegen in onze boeken. 
Hij zal tevens gemakkelijk kunnen nagaan als zijn betalingen correct opgenomen zijn. Het programma voorziet een grotere toegang voor de commissaris der rekeningen. Deze laatste heeft volledig toegang tot het geheel van de boekhouding. Alle facturen zijn gescand en ter beschikking gesteld via de interface. Zodanig dat de commissaris der rekeningen de facturen kan nakijken maar tevens de verschillende imputaties en de verrichte en ontvangen betalingen.
Het nazicht van de boekhouding kan op ieder moment worden uitgevoerd en dat vanaf eender waar op aarde zolang er een internet connectie binnen bereik is.

Natuurlijk blijft het ook nog mogelijk om een echte afspraak aan te vragen in het filiaal van keuze om er een nazicht van de rekeningen uit te voeren. Dat het gaat over een commissaris der rekening of een mede-eigenaar, allen hebben het recht om te beschikken over de boekhoudbescheiden op aanvraag. De nazichten worden niet alleen uitgevoerd in de kantoren van Waterloo. Onze boekhouders kunnen zich verplaatsen in de filialen indien nodig.

Building Managment Consultance

Under Construction

Privatief beheer

Wij bieden tevens deze service aan. Wij beheren uw eigendom(men) als een goede huisvader.

Het objectief hiervan is om u de mogelijkheid te bieden om alle belemmeringen dat het beheren van één of meerdere vastgoed goederen kan meebrengen, te laten vergeten. Wij nemen alles ter onze lasten.

De conventie wordt geschreven « op maat » van de klant. Sommige klanten wensen zich van alles te ontlasten, 
anderen wensen om toch betrokken of raad gepleegd te worden voor het begin van werken hoe miniem ze ook zijn. 
Wij passen het contact aan volgens al deze specificaties.

Wij hanteren de marktprijzen die we aanpassen aan de specifieke aanvragen.

U kunt op onze deskundigheid rekenen die wij op grote schaal gebruiken in het beheren van mede-eigendommen: rechten, boekhouding en technieken.

Klusjesman

Om een oplossing te kunnen geven aan ieder probleem hebben wij een huisoplossing opgericht voor een frequent probleem: kleine werken.

Onze ploegen hadden de meeste moeite om een aannemer te vinden om 4 brievenbussen te schilderen, een klink vast te maken, een kraan te plaatsen in de kelders, grofvuil te evacueren, …

Gevolggevend aan onze aanvragen was het resultaat dat, de tussenkomsttijden vaak zeer lang waren en de prestaties zeer duur. Ook moesten we vaak aandringen bij de leverancier die er natuurlijk geen prioriteit van maakte.

Couet & Associés hebben besloten om hun eigen antwoord eraan te geven: de service « Huisbewaarder »

Vincent en Mike zijn onze polyvalente technici die kunnen tussenkomen in onze verschillende gebouwen die beheert zijn door Couet. 
De geconstateerde nadelen zijn alleen maar voordelen geworden! De beheerders kunnen zeer snel de service « huisbewaarder » laten tussenkomen tegen correcte prijzen.